Kære Rejser,

Du kan læse her vores generelle betingelser, kontakt os hvis du har ubesvarede spørgsmål!

Ungaricum Rejser ønsker at yde dig optimal sikkerhed på din rejse, derfor beder vi dig om at læse nedenstående, så du er oplyst om de betingelser, der gælder, når du køber en rejse hos os. 

1.1 Alle ændringer af aftalen kræver begge parters skriftlige accept. (E-mail anses i denne henseende for at være skriftlig kommunikation.)
1.2 Aftalen regnes som indgået ved betaling af rejsen eller depositum (på minimum 30% ) modtaget.
1.3 Depositum kan være mere end 30% afhængigt af hvilke produkter du bestiller.
1.4 Ved indbetaling af depositum bekræfter du samtidig, at have accepteret vores vilkår og generelle betingelser for tilbuddet.
1.5 Når depositum er ikke modtaget ved angivne frist, bortfalder aftalen.
1.6 Rejsen kan ændres eller afbestilles omkostningsfrit indtil depositum eller slutbetaling er modtaget. Efter indbetaling af depositum eller slutbetaling er aftalen bindende.

2.1 På rejsemålene kan der fremkomme opkrævning af lokale afgifter, entreer som ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse (f.eks. lokal turistskat eller biletter).
2.2 Den rejsende er selv ansvarlig for at afholde alle omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. på rejsen.
2.3 Den rejsende er forpligtet til at sørge for gyldigt pas, visum og nødvendige vaccinationer.

3.1 Evt. reklamation under rejsen skal straks fremsættes overfor rejsebureauet, så en fejl eller mangel kan afhjælpes hurtigst muligt og med mindst mulig ulempe.

4.1 Slutbetaling betaling skal modtages efter aftale
4.2 Teknisk arrangør:
GeoGraffiti Bt. 8196 Litér Dózsa György utca 46. (ungarsk CVR. nummer 19-06-506998)

Kontakt os hvis du har ubesvarede spørgsmål.